NPJ TRUCKS IMPORT & EXPORT -TRUCKS - TRAILERS - MACHINERY

Welkom NPJ Trucks Import & Export

NPJ Trucks is sinds 2009 actief in het, in en verkopen van gebruikte bedrijfsvoertuigen. Dit eenmans bedrijf word gerund door Nicky Vos en heeft zich op de Rouwenboschweg 13 te Nijmegen geplaatst.

NPJ Trucks onderscheidt zich door een goede service te leveren en direct klaar te staan voor kopers en verkopers. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we als onderneming een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van zaken als milieu en veiligheid. In ons interne kwaliteitszorgsysteem besteden we daar dan ook alle aandacht aan. Druk op Occasions voor het overzicht van onze occasions.
English

Welcome at NPJ Trucks Import & Export

NPJ Trucks is since 2009 active in buying and selling used vehicles. This one man company is owned by Nicky Vos and is located on the Rouwenboschweg 13 in Nijmegen.

NPJ Trucks distinguishes itself bij delivering a good service and ready to assist buyers and sellers. We are also aware that we as a company social responsibility in such areas as environment and safety. We pay full attention to it whatsoever. Press
Occasions for an overview of our cars.Deutsch

Willkommen bei NPJ Trucks Import & Export

NPJ Trucks ist aktiv in ein- und verkauf von gebrauchten fahrzeugen. Dieser ein Mann-Unternehmung von Nicky Vos ist auf dem Rouwenboschweg 13 in NIjmegen gehört.

NPJ Trucks zeichnet sich durch die bereitstellung einer guten service und bereit, Kaufer un Verkaüfer zu unterstützen. Wir sind uns auch bewusst, dass wir als unternehmen gesellschaftliche verantwortung in bereichen wie umwelt und sicherheit. Unser internes Qualitätsmanagement zahlen wir die volle aufmerksamkeit, um es immer. Drücken sie Occasions fur einen überblick über unsere autos.Arabisch